Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur in ons rouwcentrum – en dan vooral in de aula – enorm oplopen tijdens plechtigheden met veel aanwezigen en in de winter is wat bijverwarmen geen overbodige luxe. Dankzij de combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen en airco’s, kunnen wij het hele jaar door een aangename omgeving creëren en tegelijkertijd onze energiekosten in de hand houden. Van bij het uitwerken van een aan de omgeving aangepast energieplan tot de uiteindelijke uitvoering van de werken is alles prima verlopen. En last but not least: de ploeg liet alles spic en span achter. Wat kan een mens nog meer verwachten?

— Joris Van Capellen
Gedelegeerd Bestuurder Uitvaartzorg Van Raemdonck